Συμβουλές για φακούς επαφής

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ


Ακολουθήστε τις παρακάτω σημαντικές συμβουλές επιτυχούς χρήσης και φροντίδας των φακών σας που θα σας εξασφαλίσουν ευκρινή και καθαρή όραση, καλύτερη υγεία των ματιών και μεγιστοποίηση της άνεσης κατά την χρήση των φακών.

Οι συμβουλές αυτές μπορούν να σας καθοδηγήσουν. Ακολουθείτε παρ'όλα αυτά πάντοτε τις συμβουλές του ειδικού στην φροντίδα όρασής σας.

ΠΑΝΤΟΤΕ

 • Πάντοτε να πλένετε τα χέρια σας με ήπιο σαπούνι και να τα στεγνώνετε με πετσέτα χωρίς χνούδι, πριν αγγίξετε τους φακούς σας.
 • Πάντοτε να καθαρίζετε, να ξεπλένετε και να απολυμαίνετε τους φακούς σας κάθε φορά που τους αφαιρείτε. Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες του ειδικού στην φροντίδα της όρασης.
 • Πάντοτε να χειρίζεστε τον ίδιο φακό πρώτα, ώστε να αποφεύγετε την σύγχυση του δεξιού και του αριστερού φακού.
 • Πάντοτε να διατηρείτε όλες τις φιάλες διαλύματος κλειστές, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
 • Πάντοτε να καθαρίζετε την θήκη των φακών σας καθημερινά και να την αφήνετε να στεγνώσει στον αέρα. Αντικαταστήστε την θήκη των φακών σας κάθε τρεις μήνες.
 • Πάντοτε να χρησιμοποιείτε ένα διάλυμα πριν την ημερομηνία λήξης του, όπως αναγράφεται στην φιάλη, ή να το πετάτε.
 • Πάντοτε να αφαιρείτε τους φακούς επαφής πριν το κολύμπι.
 • Πάντοτε να έχετε μαζί σας Rewetting Drops.
 • Πάντοτε να έχετε μαζί σας την θήκη των φακών σας και μια φιάλη διαλύματος πολλαπλών χρήσεων, ώστε να έχετε ένα ασφαλές μέρος για να αποθηκεύσετε τους φακούς σας.
 • Πάντοτε να προγραμματίζετε τακτά ραντεβού με τον ειδικό στην φροντίδα της όρασης, όπως συνιστώνται από αυτόν.

ΠΟΤΕ

 • Ποτέ μην αφήνετε σαπούνι, καλλυντικά ή άλλες ουσίες να έρθουν σε επαφή με τους φακούς σας.
 • Ποτέ μην ακουμπάτε την άκρη μιας φιάλης διαλύματος φροντίδας των φακών σε οποιαδήποτε επιφάνεια, ακόμα και στα δάχτυλα ή τους φακούς επαφής.
 • Ποτέ μην επαναχρησιμοποιείτε τα διαλύματα φροντίδας των φακών.
 • Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σταγόνες για τα μάτια ή διαλύματα που δεν προορίζονται για χρήση με φακούς επαφής.
 • Ποτέ μην φοράτε τους φακούς επαφής σας παρουσία βλαβερών ή ερεθιστικών αναθυμιάσεων ή ατμών.
 • Ποτέ μην φοράτε φακούς για χρόνο μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.
 • Ποτέ μην ανταλλάσετε τους φακούς επαφής με κάποιο άλλο άτομο.
 • Ποτέ μην βάζετε λακ μαλλιών αφού φορέσετε τους φακούς επαφής σας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

Τόσο η εισαγωγή, όσο και η αφαίρεση των φακών επαφής σας είναι απλή διαδικασία. Αρκεί να ακολουθήσετε τις παρακάτω απλές οδηγίες:

 • Πλένετε πάντοτε τα χέρια σας με ουδέτερο σαπούνι και στεγνώνετέ τα με μια πετσέτα χωρίς χνούδι πριν πιάσετε τους φακούς σας.
 • Καθαρίζετε, ξεπλύνετε και απολυμάνετε τους φακούς σας κάθε φορά που τους αφαιρείτε.
 • Να ξεκινάτε πάντοτε με τον ίδιο φακό, για να αποφεύγετε το μπέρδεμα του δεξιού και του αριστερού φακού.
 • Να θυμάστε να χειρίζεστε τους φακούς σας απαλά.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΣΑΣ

 • Μπορεί να θέλετε να ξεπλύνετε τους φακούς σας σε ένα διάλυμα πολλαπλών χρήσεων, όπως το ReNu MultiPlus® Multi-Purpose Solution πριν τους φορέσετε.
 • Βάλτε τον έναν από τους φακούς στην άκρη του δείκτη του χεριού με το οποίο γράφετε. Βεβαιωθείτε ότι ο φακός έχει την σωστή καμπύλη (η περιφέρεια θα πρέπει να γυρίζει προς τα επάνω, όχι προς τα έξω).
 • Κοιτάξτε ευθεία μπροστά. Τραβήξτε το κάτω βλέφαρο προς τα κάτω με το μεσαίο δάχτυλο του ίδιου χεριού.
 • Τραβήξτε το επάνω βλέφαρο με τον δείκτη του άλλου χεριού και κοιτάξτε προς τα επάνω.
 • Τοποθετήστε μαλακά τον φακό στο κάτω λευκό τμήμα του ματιού.
 • Απομακρύνετε τον δείκτη σας και αφήστε το βλέφαρο.
 • Κοιτάξτε κάτω και κλείστε για λίγο τα μάτια. Ο φακός θα κεντραριστεί μόνος του.
 • Επαναλάβετε την διαδικασία για τον άλλο φακό.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΤΙ ΣΑΣ

 • Μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα λιπαντικό και σταγόνες διαβροχής όπως το ReNu MultiPlus Lubricating and Rewetting Drops πριν αφαιρέσετε τους φακούς σας. Μια-δυο σταγόνες στο κάθε μάτι υγραίνουν τους φακούς και διευκολύνουν την αφαίρεσή τους.
 • Κοιτάξτε πάνω και τραβήξτε προς τα κάτω το κάτω μέρος του βλεφάρου σας με το μεσαίο δάκτυλο του χεριού με το οποίο γράφετε.
 • Τοποθετήστε τον δείκτη σας στο κάτω μέρος του φακού και σπρώξτε τον φακό απαλά προς το λευκό τμήμα του ματιού σας.
 • Πιέστε τον φακό ελαφρά ανάμεσα στον δείκτη και τον αντίχειρά σας και αφαιρέστε τον μαλακά.
 • Επαναλάβετε την διαδικασία για τον άλλο φακό.
 • Εάν η περιφέρεια του φακού κολλήσει, βάλτε μερικές σταγόνες φυσιολογικού ορού ή διαλύματος πολλαπλών χρήσεων στον φακό και τρίψτε τον μαλακά μέχρι να ξεκολλήσει.


Αυτές οι συμβουλές θα σας βοηθήσουν, όμως πάντοτε να ακολουθείτε τις συμβουλές του ειδικού στην φροντίδα της όρασης.