Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

Η Ottica shop αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για οποιαδήποτε αλλαγή καθώς και για τυχόν τροποποιήσεις, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η Ottica Shop έχει σκοπό της την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας μας, για τον λόγο αυτόν θεωρούμε υποχρέωση μας να ενημερώνουμε τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματός μας για τα παρακάτω θέματα.

Το www.otticashop.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (e-shop), της επιχείρησης με διακριτικό τίτλο "OTTICA SHOP" ιδιοκτησίας και διεύθυνσης του Κωνσταντίνου Μπαμπούνα με έδρα την Αριστοτέλους 71, Εύοσμος Θεσσαλονικη.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.otticashop.gr υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω.

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την αποδοχή όλων των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων. Επομένως, εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας οφείλει να απέχει από την χρήση αυτής, διαφορετικά αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της.

terms and conditions